top of page
rats01.jpg

הרחקת מכרסמים

הרחקת מכרסמים

שימוש קבוע במחוללי האוזון מסייע בהרחקת מכרסמים, חתולים ותולעי העץ לצמיתות ללא פגיעה בבעלי החיים. 

איך בכלל הרחקת מכרסמים עובדת?

עכברים וחולדות הן חיות לומדות, האוזון צורב את עיניהם וריאותיהם דבר שגורם להם להימנע ממגע עם החומר ולהתרחק מהמקום.
המכרסמים יוצאים בלילה ומשוטטים באתרים שלנו. פיזור מנות מדודות של חומר בשעות הלילה , צורב להם בעינים ובריאות. ( לא הורג אותם!!! ) וכך הם לומדים שהסביבה אינה נעימה להם ומסתלקים מהמקום.

  • זיהוי – מזהים מכרסמים במרכזי מזון  (מסעדות ומחסני מזון ברשתות שיווק)

  • התקנה – מתקינים מערכות אוזון של EffectiveO

  • הפעלה – מערכות  EffectiveO פולטות את האוזון

  • הרחקה – האוזון צורב למכרסמים בעיניים, בנחיריים ובריאות והם בורחים למקום אחר

​המזיקים אינם יכולים להתמודד עם מחולל אוזון ועוזבים

חסכוני
מסייע בהקטנת ההוצאות הקבועות של פתרונות חלופיים

טבעי
הרחקה ללא פגיעה פיזית בבע"ח 

ידידותי למשתמש
פשוט ונוח להפעלה – כל אחד יכול 

bottom of page