top of page
rats01.jpg

הרחקת מכרסמים

הרחקת מכרסמים עכברים וחולדות

שימוש קבוע במחוללי האוזון מסייע בהרחקת מכרסמים, חתולים ותולעי העץ לצמיתות ללא פגיעה בבעלי החיים. 

איך בכלל הרחקת מכרסמים עובדת?

הרחקת מכרסמים עכברים וחולדות, חולדות בגג הבית או באזורים אחרים בבית זו בעיה כי הן חיות לומדות, האוזון צורב את עיניהם וריאותיהם דבר שגורם להם להימנע ממגע עם החומר ולהתרחק מהמקום.
המכרסמים יוצאים בלילה ומשוטטים באתרים שלנו. פיזור מנות מדודות של חומר בשעות הלילה , צורב להם בעינים ובריאות. ( לא הורג אותם!!! ) וכך הם לומדים שהסביבה אינה נעימה להם ומסתלקים מהמקום.

  • זיהוי – מזהים מכרסמים במרכזי מזון  (מסעדות ומחסני מזון ברשתות שיווק)

  • התקנה – מתקינים מערכות אוזון של EffectiveO לסילוק מכרסמים חולדות ועכברים.

  • הפעלה – החדרת גז אוזון לגג הבית - המערכות  EffectiveO פולטות את האוזון

  • הרחקה – האוזון צורב למכרסמים בעיניים, בנחיריים ובריאות והם בורחים מגג הבית או מהחדר הסגור ובורחים למקום אחר
    המזיקים חולדות עכברים אינם יכולים להתמודד עם מחולל אוזון ועוזבים

  • הרחקת מכרסמים באוזון חסכוני - מסייע בהקטנת ההוצאות הקבועות של פתרונות חלופיים

  • אוזון הוא גז טבעי והוא אינו מזיק לסביבה הרחקת מכרסמים ללא פגיעה פיזית בבע"ח 

  • ידידותי למשתמש - פשוט ונוח להפעלה – כל אחד יכול 

הרחקת מכרסמים עכברים וחולדות
bottom of page